10.11.12

JÄRGMINE ÜHISJAHT 17. NOVEMBRIL.

Järgmiseks ühisjahiks koguneme 17. novembril kell 10.00. Hilisem kellaaeg sellepärast, et viimase aja jahid näitavad seda, et meie jahimeeste produktiivsus on suurem hiilimisjahil. Seega paneme järgmise ühisjahi pearõhu hiilimisjahile.
NB! kellel endal jahiluba taskus pole, siis palume grupeeruda nendega, kellel luba olemas ja sel juhul tuleb koostada ka väiksema jahiseltskonna nimekiri! Ajujahi nimekirja koostame kogunemisel.

Hiilimisjahist laseme hirvelehma ja hirvevasikat ning põdravasikat. Pulle ja põdralehma laseme ainult ajujahist!

Loomulikult on lubatud lasta piiramatul arvul metssigu ja neli hunti.

Kui tulla tagasi tänase (10.11) jahipäeva juurde, siis võib kokkuvõtteks öelda, et ulukeid on meil piisavalt. Millegipärast läks neid seekord ajudest hulgi tagasi. Kui neist kasvõi pooled oleks kütitud, siis poleks meil metsa sel hooajal vist enam asja olnud. Kuid mine tea, mille jaoks see hea on. Küllap jahijumalanna DIANA juba teab, miks ta nii lasi sündida. Ilmselt selleks, et meil neid toredaid ja nalju täis ühisjahi päevi veel hooaja lõpuni jätkuks.

Täna olid täpse käega kütid Janis Niit (põdralehm) ja Martin Saar (noor põdrapull).

Rein Maimann ja Martin Saar olid hommikusel hiilimisjahil Laasmaa soos. Rein: "Tagaotsas olid kaks pulli, hirv ja põder. Hirv oli isegi lähemal, loom oli ilus, aga sarveharusid vaid kümme. Seega pidime talle veel kasvamisaega andma."
Noorele jahimehele Martinile oli seekordne jahikogemus aga eriline: kütitud sai elu esimene põder. Rein kommenteeris asja nii: "Poiss oli laskmisel kindlakäeline. Loom sai hea tabamuse, astus edasi vaid mõned sammud ja kukkus. Küsisin peale lasku: Näita kätt? Näitaski ja mis seal salata, nüüd kui asi tehtud, värises käsi üsna nähtavalt. Värises pool tundi hiljemgi veel."

Martin Saar oma esimese kütitud põdraga
Foto: Kristjan Teär